Các loại cờ & trò chơi

Bàn cờ vua nhỏ kèm cờ

42,000 

Các loại cờ & trò chơi

Cờ vua AAA

74,000 

Các loại cờ & trò chơi

Cờ vua quốc tế (Hộp giấy lớn)

79,000