610,000 

  • Khung nhựa cứng chắc
  • Bánh xe có thể thay đổi
  • Thiết kế chuyên nghiệp
  • Size M danh cho các bạn mang giày thông thường từ Size 35 – Size 38
Danh mục: