Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ tay VN 2kg

299,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ tay VN 3kg

460,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ tay VN 4kg

620,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ tay VN 5kg

750,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ tay VN 8kg

240,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ TNK 0.5Kg (Đỏ)

79,000 
79,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ TNK 1Kg (Đỏ)

180,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ TNK 1Kg (Xanh dương)

180,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ TNK 2Kg (Đỏ)

360,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Bộ 2 tạ TNK 2Kg (Xanh dương)

360,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Tạ tập tay 2LB cao cấp

900,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Tạ tập tay 4LB cao cấp

1,260,000 

Tạ Tay - Tạ Đơn

Tạ tay cao cấp TNK 10kg (Xanh)

675,000